icds_genel_afis_icdsweb
WhatsApp Image 2024-03-26 at 1.02.27 PM (2)
kabul_edilen_bildiriler_yayinda_icdsweb
previous arrow
next arrow

II. ULUSLARARASI İLETİŞİM, DİJİTALLEŞME VE TOPLUM SEMPOZYUMU

Sempozyuma Davet

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliği yaptığı Uluslararası İletişim, Dijitalleşme ve Toplum Sempozyumu’nun ikincisi ‘Dezenformasyon Çağı’ temasıyla gerçekleştiriliyor. Akademisyenleri, sivil toplum ve sektör temsilcilerini, doktora ve yüksek lisans öğrencilerini buluşturan bir platform olmayı hedefleyen sempozyum, 24-25-26 Nisan 2024 tarihleri arasında hibrit olarak düzenlenecektir. Sizleri aşağıda yer alan temalar ve ilişkili konular çerçevesinde Türkçe ve İngilizce bildirilerinizi sunarak, etkinliğe katılmaya davet ediyoruz.

 • Afet Dönemlerinde Medya
 • Afet İletişiminde Dezenformasyonla Mücadele
 • Aldatıcı Reklamlar ve Tüketicinin Korunması
 • Büyük Veri ve Dezenformasyon
 • Deepfake
 • Dezenformasyon Çağında Kriz Haberciliği
 • Dezenformasyon Çağında Televizyon
 • Dezenformasyonla Mücadele ve Teyit Platformları
 • Dezenformasyonla Mücadelede Devletin Rolü
 • Dezenformasyonla Mücadelede Gazeteciliğin Rolü
 • Dezenformasyonla Mücadelenin Hukuki Boyutu
 • Dijital Çağ, Simülasyon ve Hiper Gerçeklik
 • Dijital Mahremiyet
 • Dijital Medya ve Kimlik İnşası
 • Dijital Medya ve Popülizm
 • Dijital Okuryazarlık
 • Medya Okuryazarlığı
 • Dijital Suçlar
 • Etkileşimli Medya ve Anonimlik
 • Görsel Dezenformasyon
 • Görsel, Ses ve Video Manipülasyonu
 • Greenwashing
 • Hacker Kültürü ve Hacktivizm
 • Halkla İlişkiler ve Propaganda
 • Halkla İlişkilerde Dezenformasyon
 • Metaverse
 • Misenformasyon
 • Medya Çerçeveleri
 • Medya, İdeoloji ve Söylem
 • Medya ve Gündem Belirleme
 • Medya ve Temsil
 • Platformlaştırma
 • Sosyal Medya ve Yankı Odaları
 • Reklamda Yanlış ya da Eksik Bilgilendirme
 • Siyaset ve Dezenformasyon
 • Siyasi Reklam ve Dezenformasyon
 • Sosyal Medya Psikolojisi
 • Sosyal Medya ve Dezenformasyon
 • Savaş ve Çatışma Dönemlerinde Yeni Medya
 • Slaktivizm
 • Sosyal Medya Algoritmaları ve Dezenformasyon
 • Tüketicinin Bilgilendirme Sürecinde Yanlış Ya da Yalan Beyan
 • Yeni Medya ve Propaganda
 • Yeni Medyada Bilim Karşıtı Akımlar ve Sahtebilim
 • Yeni Medyanın Ekonomi Politiği ve Dezenformasyon
 • Trollük ve Trol Kültürü
 • Yeni Medya ve Hakikat Ötesi (Post Truth) Çağ
 • Yapay Zeka ve Dezenformasyon
 • Medya ve Etik
 • Yeni Medya ve Hakikat Ötesi Siyaset
 • Yeni Medya ve İptal Kültürü
 • Yeni Medyada Nefret Suçu ve Nefret Söylemi
 • Medya ve Yabancı Düşmanlığı

Son yıllarda gerek dünyada gerekse Türkiye’de, dijitalleşmenin ve yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal kullanımının en yoğun tartışılan boyutlarından biri dezenformasyon olmuştur. Özellikle de geçtiğimiz aylarda yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, genel seçim gündemi, Suriye’de ve Ukrayna’da süregiden savaşlar ve bölgesel çatışmalar, göçmen krizi ve tüm bunların geleneksel ve dijital medyadaki yansımaları, dezenformasyonun boyutları, etkileri, nedenleri ve buna karşı alınabilecek önlemler konusunda akademik ve kamusal sorgulamaların önünü açmıştır.

Kimi yorumlar medyadaki dezenformasyonun nedenini yeni iletişim teknolojilerinin özgün nitelikleriyle ilişkilendirirken, kimileri bu olguyu kullanıcıların söz konusu mecralarda maruz kaldıkları sosyal ve psikolojik etkilerle, postmodern toplumun kendine özgü siyasal ve sosyo-kültürel dinamikleriyle veya medya sektörünün ekonomi politik koşullarıyla açıklamaya çalışmıştır. Öte yandan dezenformasyonun önlenmesinde devletin ve yasa yapıcıların düzenleyici rolüne vurgu yapan yorumların yanında, devlet müdahalesinden ziyade medyanın öz denetim gücünü ya da kullanıcıların dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı becerilerini geliştirmenin gerekliliğini öne çıkaran yaklaşımlar da bulunmaktadır. Medyadaki dezenformasyonun etkileri ise sıklıkla dünya çapında otoriter rejimlerin, popülist siyasetin, sahte bilimin, aşırı sağ, yabancı düşmanı ve göçmen karşıtı akımların yükselişiyle, uluslararası ve bölgesel düzeydeki etnik, dini ve kültürel çatışmalarla ilişkilendirilmiştir.

II. Uluslararası İletişim, Dijitalleşme ve Toplum Sempozyumu’nun temel amacı, dijital medyada dezenformasyon olgusunu tüm bu farklı boyutlarıyla ve başta akademisyenler olmak üzere ilgili paydaşların katılımıyla derinlemesine masaya yatırılacağı, tartışılacağı, bilgi paylaşımına açık bir ortam yaratmaktır. Sempozyumun açılış konuşmalarını Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Suat GEZGİN, Ultrecht Üniversitesi’nden Prof. Dr. Federica RUSSO ve Temple Üniversitesi’nden Dr. Andrew ILIADIS gerçekleştirecektir. Ulusal ve uluslararası düzeyde tüm bilim insanlarının özgün çalışmalarına açık olarak düzenlenen sempozyuma katılımlarınızı bekleriz.

Kabul Edilen Bildiriler:

Önemli Tarihler:

Özet gönderimi için son tarih29 Şubat 2024
Özet bildirilerin kabulü18 Mart 2024
Kayıt için son tarih27 Mart 2024
Programın ilanı15 Nisan 2024
Sempozyum tarihleri24-25-26 Nisan 2024
Özet kitapçığının yayınlanması10 Mayıs 2024
Tam metin gönderim tarihi24 Temmuz 2024