idcs_slider_sempozyum programı
idcs_slider-05
previous arrow
next arrow

I. ULUSLARARASI İLETİŞİM, DİJİTALLEŞME VE TOPLUM SEMPOZYUMU

Sempozyuma Davet

İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi tarafından bu yıl “Toplumsal Dönüşüm” temasıyla ilki düzenlenen Uluslararası İletişim, Dijitalleşme ve Toplum Sempozyumu 10-11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında bildiri sunumu, sergi (fotoğraf, grafik, 3D tasarlanmış obje vb.) ve film gösterimleri (kısa film, deneysel, stop motion vb.) ile hibrit olarak gerçekleşecektir. Sempozyum kapsamında aşağıdaki temalar ve ilişkili konular çerçevesinde Türkçe ve İngilizce sunumlarla disiplinlerarası çalışmalara yer verilecektir.

 • Teknoloji ve insan
 • Kitle İletişimi Çalışmaları
 • İletişimin dijitalleşmesi
 • Dijital iletişim ve sosyal dönüşüm
 • Toplumsal cinsiyet ve iletişim
 • Sosyal medya ve kimlik
 • Dijitalleşme bağlamında kent ve toplum
 • Dijital kültür
 • Halkla İlişkilerde Güncel Yaklaşımlar
 • Stratejik halkla ilişkiler yönetimi
 • Kurumsal sosyal sorumluluk
 • Kurumsal itibar yönetimi
 • Kurumsal iletişim
 • Dijital halkla ilişkiler
 • Siyasal iletişim
 • Kriz iletişimi
 • Pazarlamada yeni trendler ve reklam
 • Postmodernizm ve reklam
 • Reklam ve marka iletişimi
 • Sürdürülebilir marka yönetimi
 • Reklam ve marka aktivizmi
 • Dijital kapitalizm ve reklam
 • Reklam çekicilikleri
 • Gazetecilik çalışmaları
 • Değişen habercilik anlayışı Dijital yayıncılık
 • Gazetecilik ve etik
 • Gazetecilik ve çevrim içi yayıncılık
 • Gazetecilik ve sosyal medya
 • Gazetecilik ve büyük veri
 • Gazetecilik ve dijital emek
 • Televizyonun bugünü ve geleceği
 • Dijital çağda televizyon ve habercilik
 • Yeni televizyon, yeni izleyici
 • Dijital sanat ve yeni seyir deneyimleri
 • Sinema ve görsel kültür
 • Dijital teknolojiler ve sinema
 • Dijitalleşme, görsel iletişim ve tasarım
 • Sanat, tasarım ve görsel kültür
 • Tasarımda yeni yaklaşımlar, yeni arayışlar
 • Görsel tasarımın geleceği
 • Yeni Medya Çalışmaları
 • Yapay zekâ ve tasarım
 • Yeni medya ve etik
 • Dijital mahremiyet
 • Dijital hastalıklar
 • Sosyal Medya Psikolojisi
 • Dijital girişimcilik
 • Dijital Dünyanın Yeni Kavramları: Metaverse, Blockchain etc.
 • Dijital Oyunlar

İletişim ve dijitalleşmenin toplumsal etkilerini ortaya koymak amacıyla akademisyenlerin, sektör profesyonellerinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bilimsel çalışmalarına ev sahipliği yapacak olan sempozyum, akademik ortamda farklı görüşlerin derlenmesine ve bilgi paylaşımı yapılmasına imkân sunacak ortak bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde tüm bilim insanları, sanatçılar ve tasarımcıların çalışmalarına açık olarak düzenlenen, akademik teşvik ve doçentlik kriterlerini karşılayan I. Uluslararası İletişim, Dijitalleşme ve Toplum Sempozyumu‘na katılımlarınızı bekleriz.

Sempozyum komisyonu tarafından seçilen makalelere düzenli olarak yayınlanmakta olan İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, Yeni Medya Elektronik Dergisi ve Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi’nde hakem süreçlerini tamamlamak koşuluyla yer verilmesi planlanmaktadır.

Kabul Edilen Bildiriler