Onur Kurulu

Sempozyum Onur Kurulu

Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ
(Rektör)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN
(Rektör Yardımcısı)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Ali SINAĞ
(Rektör Yardımcısı)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Zafer ASLAN
(Rektör Yardımcısı)
İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin YILDIZ
(İletişim Fakültesi Dekanı)
İstanbul Aydın Üniversitesi