II. Uluslararası İletişim, Dijitalleşme ve Toplum Sempozyumu – 2024